logo-mulberry-lane

Chính sách bảo mật

Khi mỗi khách hàng truy cập vào trang web Chungcumulberrylane.com, trang web sẽ tự động lưu trữ các địa chỉ IP cùng với tên miền. Mỗi khi đăng nhập vào Chungcumulberrylane.com, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, giải đáp của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.
Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp cho trang web Chungcumulberrylane.com. Những thông tin này được cung cấp qua mỗi lần bạn đăng nhập sẽ được chúng tôi gửi đến bạn những thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, những phản hồi, yêu cầu hỗ trợ, trả lời khảo sát trực tuyến của Chungcumulberrylane.com

Thông tin bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông qua trang web của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:Chính sách bảo mật

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các phiên bản và cập nhật phần mềm mới nhất trên Trang web của chúng tôi
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Trang web
  • Thực hiện khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chungcumulberrylane.com