Category Archives: Xây dựng

Chúng tôi đem đến những bài viết chất lượng về xây dựng, bất động sản, thi công công trình,…cho bạn.

Những điểm mới trong tiêu chuẩn 5574:2018 về thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

tiêu chuẩn 5574 2018

Tiêu chuẩn 5574:2018 quy định về Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đã được ký quyết định công bố vào ngày 10/12/2018 với có nhiều thay đổi và bổ sung các cơ sở lý luận khoa học cho công tác phân tích và tính toán các mô hình kết cấu. […]

Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 : 2005

tiêu chuẩn thiết kế đường

TCVN 4054 : 2005 là văn bản thay thế tiêu chuẩn TCVN 4054 : 1998. TCVN 4054 : 2005 là văn bản do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC2 Công trình giao thông đường bộ chính thức biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông qua xét duyệt, Bộ Khoa học […]

Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380:2014

tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn

Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10390:2014 là biên bản pháp luật làm căn cứ để tiến hành xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông nông thôn. Nhà thầu quản lý và xây dựng các công trình trên cần tìm hiểu các bản cập nhật mới nhất để thực […]

Download file cad resort đầy đủ nhanh chóng và chính xác nhất

file cad resort đầy đủ

File cad về kiểu kiến trúc nhà resort đối với các bạn xây dựng có lẽ là không quá mức cần thiết lắm vì đây là một công trình rất lớn, mới ít nơi xây dựng nên việc phổ biến của mẫu resort này cũng không quá rộng rãi. Ở bài viết này vẫn thu […]