Những quy định về đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất

quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá về quyền sử dụng đất đang là vấn đề rất được quan tâm bởi lẽ hoạt động mua bán đất ngày nay càng diễn ra phổ biến hơn. Vậy những nguyên tắc quy định về đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào? Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất ra sao? Điều kiện tổ chức đấu giá và các xác định giá thế nào. Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời thông qua bài viết dưới đây bạn nhé.

quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Những nguyên tắc về quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá về quyền sử dụng đất thường sẽ phải được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia. Các nguyên tắc đấu giá sẽ dựa trên các nguyên tắc hoạt động đấu giá nói chung và các đặc điểm riêng biệt của quyền sử dụng đất. Theo quy định của điều 117 Luật đất đai 2013 thì đấu giá quyền sử dụng đất phải được đảm bảo theo 2 nguyên tắc:

Một là khi đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện một cách công khai, liên tục, khách quan, bình đẳng, trung thực, bảo vệ được quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia.

Hai là việc đấu giá về quyền sử dụng đất phải diễn ra theo đúng trình tự, đúng thủ tục và theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

Các trường hợp quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: 

(1) Nhà nước đấu giá về quyền sử dụng đất nhằm mục đích giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đai đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật Đất đai. 

Theo Điều 118. Các trường hợp được đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp nào không được đấu giá quyền sử dụng đất 

Nhà nước giao đất mà có thu tiền sử dụng đất, giao đất cho thuê đất theo hình thức đấu về giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau đây (trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này):

Đầu tư xây dựng về nhà ở để bán hoặc sử dụng cho thuê hoặc cho thuê mua;

Đầu tư xây dựng về kết cấu hạ tầng với mục đích chuyển nhượng hoặc cho thuê;

Sử dụng quỹ đất để giúp tạo vốn cho đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng;

Sử dụng các loại đất thương mại, dịch vụ; sử dụng các loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

Cho thuê các loại đất thuộc quỹ đất của nông nghiệp sử dụng cho mục đích công ích để có thể sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối; 

Giao đất, cho thuê đất đối với các loại đất Nhà nước thu hồi do nguyên nhân sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, hay cơ sở hoạt động sự nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản đã gắn liền với đất thuộc sở hữu của nhà nước; 

Giao đất ở tại các khu đô thị, nông thôn cho các hộ gia đình, cá nhân; 

Giao đất và cho thuê các loại đất đối với những trường hợp đã được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất….

(2) Việc đấu giá về quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện đối với từng thửa đất. Thửa đất được đưa ra đấu giá theo những quy định tại (1) và phải có từ 02 người đăng ký tham gia đấu giá và phải có 02 người trả giá trở lên. 

(3) Trường hợp mà đưa ra đấu giá với nhiều thửa đất cùng trong một đợt sẽ được thực hiện theo quy định tại (2). 

(4) Trường hợp những thửa đất đưa ra để đấu giá quyền sử dụng đất theo các quy định tại (1) nhưng lại không có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc là chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá hay là chỉ có 01 người tham gia đấu giá hoặc là chỉ có 01 người trả giá hay là đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng lại không thành thì Nhà nước sẽ thực hiện giao đất, cho thuê đất mà không cần phải đấu giá quyền sử dụng đất. 

quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất – Xác định mức giá khởi điểm

Giá khởi điểm là mức giá được những người tham gia đấu giá vô cùng quan tâm. Theo các quy định tại Thông tư 02/2015/ TT-BTC đã đưa ra thì việc quyết định mức giá khởi điểm sẽ do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương rồi ủy quyền hoặc phân cấp cho Giám đốc Sở Tài chính hay Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức giá khởi điểm.

Trên đây là những quy định về đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Nếu như bạn đang có nhu cầu đấu giá hoặc tham gia đấu giá đất đai thì bài viết này có thể sẽ hữu ích đối với bạn. Nắm được các thông tin cơ bản sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng đấu giá được sản phẩm mà mình mong muốn. Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *