Tag Archives: luật đất đai

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2013 như thế nào?

ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2013

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 2013 như thế nào? Quy định về mã loại đất theo Phụ lục 01 TT 55/2013 / TT-BTNMT ra sao? Trên bản đồ địa chính, nhiều người nhìn thấy các ký hiệu kiểu: LUC, LUK, LUN, LNC, ONT, ODT… mà không hiểu ý nghĩa của […]